Antiteizmi


Antiteizmi është kundërshtimi i drejtpërdrejtë ideologjiko-fizik i teizmit dhe drejtohet: 1) kundër besimit në "zot", dhe 2) kundër fesë.

Dallimi kryesor që e veçon këtë term nga ateizmi si tërësi është se antiteizmi përtej mosbesimit apo qëndrimit të thjeshtë ateist shkon një apo disa hapa më tej duke vjelë nga fusha sociale, ekonomike, politike, filozofike e kështu me radhë, për të sulmuar dhe për të zhdukur teizmin.

Në këto raste, antiteizmi dhe thirret nga ideologji të caktuara duke u kthyer në mjet të tyre për zhdukjen e fesë dhe të besimit në "zot". Nacionalizmi shqiptar është p.sh. një nga ideologjitë që shfrytëzon shpesh antiteizmin për mbrojtjen e integritetit kombëtar nga abrahamizmi.
Aktualitet | Shkrime | Video | Thënie | Shpoti | Forum | Terminologji | Dijeni | Kontakt

 ateistet.org © 2007 - 2017 I
mbylle
Loading