Terminologji

Termi ateizëm vjen nga greqishtja e lashtë "atheos", ku "a = pa" dhe "theos = zot", me kuptimin "pa zot", "pa perëndi". Si kuptim origjinar në kohët e lashta termi përkufizohej si mospranim i...
Antiteizmi është kundërshtimi i drejtpërdrejtë ideologjiko-fizik i teizmit dhe drejtohet: 1) kundër besimit në "zot", dhe 2) kundër fesë. Dallimi kryesor që e veçon këtë term nga ateizmi si tërësi...
Teizmi është besimi në një "zot" a disa "zota", ose në "mbinatyrë" a "qenie mbinatyrore". "Zoti" dhe "mbinatyra" në teizmin tradicional janë fjalë që ende sot në shek. e XXI-të mbeten pa...
Paganizmi është një emërtim përmbledhës për sistemin e praktikave burimore tradicionale, dokesore e folklorike të një populli, kryesisht përpara se këto të asimiloheshin ose të ndryshoheshin nga...
Natyralizmi është qëndrimi filozofik sipas të cilit natyra dhe gjithësia, si sinonime, janë gjithçka që ekziston dhe çdo dukuri apo send që ka instancë në realitet është natyror dhe shpjegohet më së...
Pragmatizmi është qëndrimi filozofik sipas të cilit ideologjia, botëkuptimi, pikëpamjet, konceptet, tezat dhe teoritë e ndryshme janë vegla vlera e të cilave nuk matet me sa ato janë pasqyrime...
Empirizmi, nga trajta greke "empiria = përvojë", por dhe "empirismos = përvojësi", është qëndrimi filozofik që mbështet rolin thelbësor të përvojës, pra, të shqisave, në krijimin e ideve e të...
Nihilizmi është qëndrimi që e zhvesh perceptimin apo interpretimin e realitetit nga vlerat që njeriu (kryesisht shoqëria) iu imponon objekteve dhe dukurive. Nihilizmi pohon se objektet dhe...
Objektivizmi është qëndrimi filozofik që pohon se gjithësia në tërësinë e saj është dhe funksionon në bazë rregullash të qëndrueshme dhe vepron mbi gjithçka në mënyrë të parashikueshme, pavarësisht...
Aktualitet | Shkrime | Video | Thënie | Shpoti | Forum | Terminologji | Dijeni | Kontakt

 ateistet.org © 2007 - 2017 I
mbylle
Loading